راه های ارتباطی با راستی رو

آدرس:

قم،جاده کاشان، بعد از سه راهی جمکران،کوچه شماره 29 خلیج فارس، انتهای کوچه، دو درب آخر کفش راستی رو

تلفن همراه:

6081   748   0912

7235  851   0912

7235   151   0912

تلفن ثابت:

​3719 3730 - 025

2884 3730 - 025

فکس:

​2884 3730 - 025

ایمیل:

Rastiro@yahoo.com​​​​​​​

​راستی رو را در فضای مجازی دنبال کنید:

نقشه گوگل